Korporasiyanın ölkə daxilində və Respublikamızdan kənarda icra etdiyi yol-infrastruktur və su-kanalizasiya sistemlərinin yenidənqurulması layihələrində çalışan əməkdaşların ümumi sayı təxminən 5 min nəfərə yaxındır.


Warning: Packets out of order. Expected 1 received 99. Packet size=3092282 in /data/akkorda/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in /data/akkorda/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in /data/akkorda/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2007