Stabillik

Davamlı olaraq yeniliklərdən bəhrələnən şirkətimiz rəqabətədavamlı şirkət kimi inkişaf edir. Yeniliklərin davamlı tətbiqi üçün üç əsas sahə mövcuddur:

  • Yeni məhsullar;
  • Əməliyyat səmərəliliyi;
  • Sosial performans.

Yeniliklərin davamlı tətbiqinə olan yanaşmamız liderlik, məşğulluq, bilik mübadiləsi və əməkdaşlıq üzərində qurulmuşdur. Bu yalnız işçilərdən asılı olan yanaşma deyil – bu eyni zamanda gələcəkdə bizim yeniliklərdən istifadə edəcək sifarişçilər və müştərilərimiz ilə birlikdə əməkdaşlıq etmək deməkdir.